Scenografia i oprawa graficzna Faktów TVN

Rozmowy na temat Faktów TVN i wszystkiego co jest z nimi zwiazane.

Moderatorzy: Łukasz, matik

ODPOWIEDZ
doktorfaustus1
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2803
Rejestracja: sobota 29 maja 2004, 18:42
Lokalizacja: południe
Kontakt:

Post autor: doktorfaustus1 » piątek 17 cze 2005, 19:54

Po co mam zak³adaÌ tematy, w których nikt nie bêdzie pisa³? Vide :arrow: materia³y w g³ównym wydaniu Faktów. Lepiej pogadaÌ sobie o logo TVN lub kó³eczkach w Faktach...
Za co można dostać tutaj bana? Za pisanie na innym niż Łukasza forum. Czy to jest wolność, o którą 15 lat temu walczono? Czy to są ideały pomarańczowej rewolucji, której wstążeczkę nasz Admin dał kilka miesięcy temu na swojej stronie? Wątpie....

salladyn
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1229
Rejestracja: poniedziałek 09 maja 2005, 17:51

scenografia i oprawa graficzna faktĂłw

Post autor: salladyn » piątek 17 cze 2005, 19:58

Za³ó¿my siê.Stwórz taki temat,jeœli ma³o osób bêdzie go odwiedzaÌ,to publicznie oœwiadcze ¿e mia³eœ racjê.A tak poza tym to mi te¿ brakuje dyskusjii na temat polityki czy dziennikarstwa.To jak umowa stoi :?:
Płyńcież Rodacy do Narodu swego ! Płyńcież wy do Narodu Waszego św. chyba przeklętego. Płyńcież wy do Stwora tegoż Św.Ciemnego,co od wieków zdycha,a zdechnąć nie może!

Kubs
Bywalec
Bywalec
Posty: 773
Rejestracja: wtorek 06 lip 2004, 14:16
Lokalizacja: królewskie miasto;)

Re: Scenografia i oprawa graficzna

Post autor: Kubs » piątek 17 cze 2005, 23:45

doktorfaustus1 pisze: 4) Kubs doskonale wiem o tym przyzwyczajeniu. Wiem równie¿, ¿e nale¿y szukaÌ kontaktu z nowymi widzami. Ostatnie miesi¹ce pokazuj¹, ¿e Wiadomoœci to potrafi¹ - specjalna akcja reklamowa w Internecie, równie¿ wyniki ogl¹dalnoœci wskazuj¹, ¿e to Wiadomoœci, a nie Fakty znajduj¹ siê w pierwszej dziesi¹tce programów ogl¹danych przez ludzi w wieku 16-49 (polecam dane prezentowane przez wirtualnemedia.pl - jest tam specjalna tabelka.) Oczywiœcie nie ma danych mówi¹cych, ¿e wiêkszoœci ludzi w³¹cza Fakty dla migaj¹cych kó³eczek, ale wyobraŸ sobie, ¿e czytam posty na tym forum i widzê, co tak naprawdê interesuje osoby wypowiadaj¹ce siê tutaj. Pewnie niektórzy z wielk¹ radoœci¹ przyjêliby rozwi¹zania stosowane w BB - a wiêc rozsuwaj¹cy siê ekran i Justyna Pochanke zasiadaj¹ca za sto³em przy aplauzie publicznoœci. Sam o tym doskonale wiesz, wiêc proszê nie udawaj g³upiego. Doskonale wiem, ¿e w dzisiejszych czasach trudno uciec od konwencji "szo³", ale chyba mo¿na, a raczej nale¿y stosowaÌ j¹ z umiarem.
Faustus, nie zmieniaj kolejny raz przyjetych i zaakceptowanych przez rzesze widzĂłw standardĂłw. JeÂśli masz CNBC Europe to obejrzyj sobie NBC Nightly News o 00:30 na tymÂże kanale. To kwintesencja telewizyjnego news.
Poza tym kompletnie nie rozumiem, dlaczego obra¿asz osoby ogl¹daj¹ce Fakty. Bo czytajac twoje komentarze mo¿na dojœÌ do wniosku, ¿e Wiadomoœci ogl¹da oœwiecona elita intelektualna a Fakty bezrobotne kobity z podstawowym wykszta³ceniem.
Rozumiem, ¿e masz dar bardzo kwiecistego pisania, które- nie ma co ukrywaÌ, przemawia bardzo do ogó³u, ale mnie osobiœcie mêczy.
Poza tym, daruj sobie przytyki typu "nie udawaj gÂłupiego" bo kretynem moÂżna nazwaĂŚ Ciebie, bo ograniczeniem w myÂśleniu jakie prezentujesz moze poszczyciĂŚ siĂŞ jeszcze tylko maÂłpa afrykaĂąska :evil2:
MAKEPOVERTYHISTORY

doktorfaustus1
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2803
Rejestracja: sobota 29 maja 2004, 18:42
Lokalizacja: południe
Kontakt:

Post autor: doktorfaustus1 » sobota 18 cze 2005, 16:45

Kubs nie wiem czy jesteÂś aÂż tak bardzo nie dopieszczony, Âże musisz wyÂładowywaĂŚ siĂŞ na tym forum, ale moÂże zadzwoĂą do ÂŁodzi, lub idÂź do jakiegoÂś terapeuty. ByĂŚ moÂże to Ci pomoÂże. Swoim ostatnim postem udowodniÂłeÂś, kto tak naprawdĂŞ jest ograniczony :arrow: kto wie, moÂże juÂż nawet przegoniÂłeÂś owÂą afrykaĂąskÂą maÂłpĂŞ.
Na dyskusje z takimi jak Ty szkoda czasu. Rozumiem, ¿e ja jestem ograniczony, ale Ty ju¿ nie. Rozumiem, ¿e ja nie mam prawa protestowaÌ, kiedy £ukasz Ropczyùski nazywa widzów Wiadomoœci ubekami, natomiast Ty mo¿esz protestowaÌ, kiedy œmiem krytykowaÌ widowniê Faktów. Rozumiem równie¿, ¿e szczytem intelektu i krytycznego podejœcia do programu jest dyskusja o braku grafiki w Faktach lub kropkach na ekranie. Rozumiem, ¿e wszystko co akceptuje masowy widz jest dobre. Rozumiem, ¿e nie mam prawa wypowiadaÌ swoich opinni. Rozumiem równie¿, ¿e jestem chamem drwi¹c z dziennikarzy Faktów, ale reszta tego forum drwi¹ca z ekipy Wiadomoœci zachowujê siê poprawnie. Wybacz, ale wed³ug mnie w niczym nie ró¿nisz siê od Lecha Kaczyùskiego - zarówno jego jak i ciebie charakteryzuje przekonanie o s³usznoœÌ jedynie w³asnych pogl¹dów. Wykazujesz przy tym autorytarne tendencje po³¹czone z sk³onnoœci¹ do bycia nadêtym bufonem.
MiÂłego dnia - bez odbioru.
Za co można dostać tutaj bana? Za pisanie na innym niż Łukasza forum. Czy to jest wolność, o którą 15 lat temu walczono? Czy to są ideały pomarańczowej rewolucji, której wstążeczkę nasz Admin dał kilka miesięcy temu na swojej stronie? Wątpie....

Kubs
Bywalec
Bywalec
Posty: 773
Rejestracja: wtorek 06 lip 2004, 14:16
Lokalizacja: królewskie miasto;)

Post autor: Kubs » sobota 18 cze 2005, 23:59

AleÂż i owszem odbiĂłr bĂŞdzie, oczywiÂście nie skomentuje przytykĂłw w stosunku do mojej osoby- pozwolĂŞ sobie jedynie zacytowaĂŚ Kisielewskiego (ÂŁukasz, Âświetny podpis!!) "Polemika z gÂłupstwem nobilituje je bez potrzeby."
Co ci ch³opie przeszkadza, ¿e userzy gadaj¹ o kó³eczkach i grafice ?? Przecie¿ chwaliÌ przez ca³y czas nie mo¿na bo to demoralizuje tak samo jak bezpodstawna krytyka.
WrzuÌ na looz. Rozumiem, ¿e twoja (w terminalnym stadium) niechêÌ do Faktów to skutek (nabytego??wrodzonego??) strachu przed nowym. Ale uspokojê Ciê, ludzkoœÌ i z tym potrafi sobie poradziÌ.
Oooo, spĂłjrz, caÂłe szczĂŞÂście spotkaÂłeÂś mnie, pomogĂŞ Ci pozbyĂŚ siĂŞ tej przykrej przypadÂłoÂści. Ale uwaga, stosuj siĂŞ do wszystkich punktĂłw, bezwglĂŞdnie wykonuj je w podanej kolejnoÂści, inaczej terapia bĂŞdzie o dupĂŞ rozbiĂŚ.

JesteÂś gotowy??


UsiÂądÂź wygodnie...


...pomyÂśl czy jesteÂś gotowy na to wyzwanie...


... TAK?? To Âświetnie!!


Oto Punkty Faustusa czyli jak obejrzeĂŚ winien Fakty wierny widz WiadomoÂści:


1. ZrĂłb sobie kawĂŞ.
2. OtwĂłrz puszkĂŞ sÂłonych orzeszkĂłw z Carrefouru.
3. WciÂśnij o 18:59:59 klawisz pod ktĂłrym o 19:00:00 zaczynajÂą siĂŞ Fakty.
4. Przykuj siĂŞ kajdankami do fotelu/krzesÂła/taboretu (ew. moÂżesz zakuĂŚ sie w dyby jeÂśli to nie pomoÂże).
5. Obejrzyj Fakty. Wa¿ne byœ przez ca³y czas roztacza³ wokó³ siebie aurê spokoju, harmonii z anchorem i mi³oœci...
6. Wy³¹cz telewizor gdy poznasz nazwisko producenta i wydawców Faktów.
7. Powiedz bÂądÂź krzyknij na caÂły Olkusz "LiczÂą siĂŞ tylko FAKTY" (dla ostatecznego pozbycia siĂŞ negatywnych emocji; taka akustyczna ekspresja swojej postawy utwierdzi ciebie oraz twoich bliskich w przekonaniu, Âże zaszÂły zmiany i nastÂąpiÂł przeÂłom".
8. IdŸ i porozmawiaj ze sob¹ o tym, co w³aœnie siê sta³o. Czy jesteœ pewien, ¿e to zmiana na d³u¿ej ?? Wa¿ne, ¿ebyœ z domu wyszed³ nie póŸniej ni¿ o 19:30, spacer powinien trwaÌ przynajmniej 30 minutFaustus, masz w nas wsparcie, wierzymy Ciebie, opowiedz potem co czuÂłeÂś... ;)
Ostatnio zmieniony niedziela 19 cze 2005, 00:11 przez Kubs, łącznie zmieniany 1 raz.
MAKEPOVERTYHISTORY

tobi
Zbanowany
Zbanowany
Posty: 2460
Rejestracja: czwartek 24 cze 2004, 18:13
Lokalizacja: Olsztyn/Warszawa

Post autor: tobi » niedziela 19 cze 2005, 00:08

Kubs :brawo:
3mamy kciuki, nawet ja sie przeÂłamie i bede za Tego kogoÂś 3maÂł kciuki.
TVN odszedł wraz z Lisem i Olejnik....i kolejni odchodzą
:::...Cała prawda Całą dobe...:::TVN24

http://www.radiopin.pl
http://www.jazzradio.pl

Łukasz
Administrator
Administrator
Posty: 3031
Rejestracja: piątek 07 maja 2004, 15:37
Kontakt:

Post autor: Łukasz » niedziela 19 cze 2005, 00:14

Kubs pisze:AleÂż i owszem odbiĂłr bĂŞdzie, oczywiÂście nie skomentuje przytykĂłw w stosunku do mojej osoby- pozwolĂŞ sobie jedynie zacytowaĂŚ Kisielewskiego (ÂŁukasz, Âświetny podpis!!) "Polemika z gÂłupstwem nobilituje je bez potrzeby."
Ach... dziĂŞkujĂŞ. Dlatego teÂż z Faustusem od dÂłuÂższego czasu nie dyskutujĂŞ i nie czytam go. Mi za to podobaÂło siĂŞ Twoje porĂłwanie studia WiadomoÂści TVP do pomieszczenia na miotÂły w MBC.
tvnfakty.pl | Włochy: Rzym

Kubs
Bywalec
Bywalec
Posty: 773
Rejestracja: wtorek 06 lip 2004, 14:16
Lokalizacja: królewskie miasto;)

Post autor: Kubs » niedziela 19 cze 2005, 00:20

Ta analogia dobrze oddaje wielkoœÌ (a raczej mikroœÌ) studia najchêtniej ogl¹danego/najbardziej wiarygodnego/najlepiej zrealizowanego/naj... naj... naj... programu informacyjnego in da PL,w porównaniu z newsroomem na Wiertniczej :evil2:
MAKEPOVERTYHISTORY

doktorfaustus1
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 2803
Rejestracja: sobota 29 maja 2004, 18:42
Lokalizacja: południe
Kontakt:

Post autor: doktorfaustus1 » niedziela 19 cze 2005, 08:39

DziĂŞkujĂŞ Kubs za rady ale nie skorzytam. WyobraÂź sobie, Âże nie muszĂŞ przypinaĂŚ siĂŞ do mebli kajdankami, aby obejrzeĂŚ Fakty. Natomiast jeszcze raz z caÂłego serca radzĂŞ, abyÂś przemyÂślaÂł moje propozycje - tj telefon do ÂŁodzi, ewentualnei wizyta u jakiegoÂś specjalisty. Kto wie, moÂże to Ci pomoÂże.
Acha - nie przeszkadza mi romowa o kó³eczkach, ale chyba czasem warto zmieniÌ temat? Wszak ile¿ mo¿na :?: :!:
Za co można dostać tutaj bana? Za pisanie na innym niż Łukasza forum. Czy to jest wolność, o którą 15 lat temu walczono? Czy to są ideały pomarańczowej rewolucji, której wstążeczkę nasz Admin dał kilka miesięcy temu na swojej stronie? Wątpie....

salladyn
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1229
Rejestracja: poniedziałek 09 maja 2005, 17:51

scenografia i oprawa graficzna

Post autor: salladyn » poniedziałek 20 cze 2005, 16:47

Uuuuuu cieniutko.Zawsze Faustus z wielkim jêzorem na wierzchu i wylewaj¹cym siê jadem teraz zachowuje siê jak cytuj¹c pewn¹ prowadz¹c¹ ostatnie podrygi konaj¹cej ostrygi.Mo¿e to staroœÌ.Faustus nam tetryczeje.
Płyńcież Rodacy do Narodu swego ! Płyńcież wy do Narodu Waszego św. chyba przeklętego. Płyńcież wy do Stwora tegoż Św.Ciemnego,co od wieków zdycha,a zdechnąć nie może!

enjoy16
Początkujący
Początkujący
Posty: 89
Rejestracja: piątek 20 sie 2004, 11:01

Post autor: enjoy16 » środa 22 cze 2005, 19:04

Ale numer!!
Uwaga zamiast FAKTÓW,program opózniony.
PowĂłd: alarm bombowy...
cokolwiek miaÂłoby to oznaczaĂŚ....
CzyÂżby solorz bombe w tvn chiaÂł podÂłoÂżyĂŚ <haha>:))

Marcin
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 3923
Rejestracja: środa 07 lip 2004, 19:31

Post autor: Marcin » środa 22 cze 2005, 19:07

Fakty bĂŞdÂą o 19.30. :D Jaja niemoÂżliwe. :D

PS. A co to ma wspĂłlnego ze scenografiÂą FaktĂłw? :> :>

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika