Goście w Faktach

Rozmowy na temat Faktów TVN i wszystkiego co jest z nimi zwiazane.

Moderatorzy: Łukasz, matik

ODPOWIEDZ
Monster

GoÂście w Faktach

Post autor: Monster »

Kiedyœ by³ taki pomys³ - mia³am tak¹ nadziejê, jak zaczyna³am pracowaÌ w "Faktach". Uda³o siê w dwóch - trzech przypadkach, naprawdê wyj¹tkowych: œmierÌ papie¿a, œmierÌ Jasera Arafata - to by³y wyj¹tkowe momenty, kiedy goœÌ siê pojawia³. Ale prawda jest te¿ taka, ¿e wczeœniej przez rok prowadzi³am "Fakty wieczorne" - i tam by³ goœÌ, moja wymarzona formu³a! GoœÌ, który musi byÌ pigu³¹ - trzy minuty, a to jest nie lada sztuk¹ wyci¹gn¹Ì w trzy minuty "coœ" od cz³owieka, bo najczêœciej, jak zapraszam do studia TVN24 goœcia na temat dnia, to przez pierwsze trzy minuty ten goœÌ unika odpowiedzi na pytania - a tu po trzech minutach muszê skoùczyÌ. Wiêc sztuk¹ jest wymyœliÌ pierwsze pytanie. I to by³a dla mnie chyba najwiêksza frajda, czyli po³¹czenie skondensowanych newsów, najwa¿niejszych tematów dnia ze zbli¿eniem na jeden przez goœcia. Na razie w "Faktach" to nie przesz³o. Istnieje taka teoria, ¿e o tej godzinie, kiedy jest pierwsze podsumowanie dnia, musia³aby byÌ nie lada sprawa, a nie ka¿dy dzieù przynosi takie tematy, ¿eby warte by³y goœcia. Kiedy mam rozbudowany reporterski temat, to czasami nie ma ju¿ o co dopytaÌ tego goœcia. Poza tym "Fakty" postawi³y wyraŸny warunek - gdyby mieli byÌ goœcie, to musz¹ byÌ goœcie najwiêkszego kalibru - ilu jest takich goœci? Jak czêsto musieliby siê powtarzaÌ? I to jest ten k³opot. Natomiast, je¿eli jest wyj¹tkowa sytuacja i wyj¹tkowy goœÌ, to dostanê na niego zgodê, ale to musi byÌ bardzo uzasadnione.
Tak wypowiedzia³a siê Justyna Pochanke na pytanie o goœci w g³ównym wydaniu ,,Faktów''.
No i byÂło jeszcze kilku goÂście, min. Aleksander KwaÂśniewski, z ktĂłrym rozmawiaÂła Katarzyna SÂławiĂąska prosto z USA,
oraz Marek Jurek, z ktĂłrym rozmawiaÂł PaweÂł PÂłuska z Sejmu. W starym studiu byÂło jeszcze kilka takich przypadkĂłw.


Obrazek


Mam nadziejĂŞ, Âże moÂże wkrĂłtce taka zmiana nastÂąpi, a jak podaje kilka ÂźrĂłdeÂł nastÂąpiĂŚ ma.
A co wy o tym sÂądzicie?

Marcin
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 3923
Rejestracja: środa 07 lip 2004, 19:31

Post autor: Marcin »

Goœcie w "Faktach" pojawiaj¹ siê w przypadkach naprawdê wyj¹tkowych i niech tak pozostanie. Wciskanie goœci na si³ê do Faktów by³oby nudne. Wielu ludzi na widok gadaj¹cych g³ów prze³¹cza kana³. "Fakty" to program informacyjny, a nie publicystyczny i niech tak pozostanie. Program ma siê skupiÌ na podawaniu informacji, a goœcie w studiu zabra³yby niemal po³owê z nich! Absolutnie w "Faktach" goœci byÌ nie powinno. Tak jak nie ma ich we wszystkich innych programach inormacyjnych - Panoramie, Wydarzeniach, Teleexpressie, Wiadomoœciach i Kurierze. :] Wystarcz¹ najwa¿niejsze, flashowe wypowiedzi w materia³ach reporterów.

danio
Zbanowany
Zbanowany
Posty: 22
Rejestracja: niedziela 23 paź 2005, 13:00
Lokalizacja: Łódź

Post autor: danio »

Marcin pisze:Tak jak nie ma ich we wszystkich innych programach inormacyjnych - Panoramie, Wydarzeniach, Teleexpressie, WiadomoÂściach i Kurierze. :]
Nie ma ich w "Panoramie" :idea: :?: :!: Sorry CiĂŞ bardzo, ale ja ich widze co drugi program... I tak powinno byĂŚ - mnie siĂŞ to bardzo podoba.

Monster

Post autor: Monster »

Tak w Panoramie jest goœÌ i rozmowa trwa 3-4 minutki, taka sama rozmowa mog³aby siê znaleœÌ w ,,Faktach'' a jak podaj¹ niektóre Ÿród³a znaleœÌ siê ma!

pawell
Fanatyk :)
Fanatyk :)
Posty: 5465
Rejestracja: środa 27 lip 2005, 14:12
Lokalizacja: Żyrardów

Post autor: pawell »

Monster pisze:a jak podaj¹ niektóre Ÿród³a znaleœÌ siê ma!
Jakie ÂźrĂłdÂła ?? :>

Ale Monster Ty siĂŞ uparÂłeÂś na tego goÂścia. :>

Moim zdaniem nie powinno byÌ w takim programie informacynjnym goœcia. Niech lepiej siê skupi¹ na informacjach, materia³ach itd. :) No ale jak siê dzieje coœ waznego to moze byÌ goœÌ który coœ tam skomentuje czy wyjaœni. :roll:
Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu MAM TALENT! :D

Monster

Post autor: Monster »

W zwi¹zku z tragedi¹ w Katowicach mo¿emy spodziewaÌ sie w g³ównym wydaniu Faktów jakiegoœ goœcia...(?)

Obrazek

Tylko zamiast Justyny Pochanke siedziaÂłby tam Grzegorz Kajdanowicz

terraX
Bywalec
Bywalec
Posty: 831
Rejestracja: niedziela 25 wrz 2005, 18:28
Lokalizacja: to tu, to tam

Post autor: terraX »

Monster, n-ty raz wklejasz to zdjĂŞcie na forum, na tej stronie juÂż jedno takie jest. Wyhamuj trochĂŞ.
"Ten, kto się śmieje ostatni, przeważnie nie ma jednego zęba na przedzie" :)

Monster

Post autor: Monster »

ZauwaÂż terraX, Âże w zdjĂŞciu na samej gĂłrze str. 1 na monitorach jest inny obrazek niÂż na drugim zdjĂŞciu.

pawell
Fanatyk :)
Fanatyk :)
Posty: 5465
Rejestracja: środa 27 lip 2005, 14:12
Lokalizacja: Żyrardów

Post autor: pawell »

No ale to nic nie zmienia. Ka¿dy ju¿ wie jak wygl¹da to zdjêcie (dziêki Tobie) jeszcze w avatarze je daj. :? I tych ekranów nie widaÌ bo s¹ zs³oniête... A goœÌ perwnie bêdzie... tak mi sie wydaje.
Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu MAM TALENT! :D

Monster

Post autor: Monster »

Skoro Tobiê pawell siê wydaje, ¿e goœÌ w Faktach bêdzie...
...to znaczy, Âże napewno bĂŞdzie! :wink: :D

Monster

Post autor: Monster »

Z ostatniej chwili:
GoÂściem w Faktach bĂŞdzie premier Kazimierz Marcinkiewicz.

Przepraszam, Âże jeden za drugim, ale inaczej siĂŞ nie daÂło.

ZrĂłbcie capsy.

Przemek
Bywalec
Bywalec
Posty: 653
Rejestracja: środa 30 cze 2004, 13:47

Post autor: Przemek »

Monster pisze:ZrĂłbcie capsy.
ProszĂŞ:
Obrazek
Obrazek
Żartowałem.

Monster

Post autor: Monster »

Grzegorz Kajdanowicz Âświetnie rozmawiaÂł z goÂściem - premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem. Rozmowa nie byÂła zbyt dÂługa, ale za to pytania Grzgorz Kajdanowicza nie byÂły lakoniczne, tak samo jak nie byÂły lakoniczne odpowiedzi premiera.
Jutro i pojutrze nadal ÂżaÂłoba wiĂŞc moÂże ktoÂś jeszcze bĂŞdzie goÂściÂł w studiu FaktĂłw...

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika