Małgorzata Opczowska-Osika

Dział poświęcony dziennikarzom i celebrytom, którzy nie są związani z Grupą TVN Discovery Polska.

Moderatorzy: Łukasz, matik

ODPOWIEDZ
Ewaa
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 151
Rejestracja: środa 13 paź 2004, 15:32

Post autor: Ewaa »

szymcio9 pisze:Za to lubiĂŞ AgnieszkĂŞ WrĂłblewskÂą i SÂławka Sochackiego, ale sympatia do nich pewnie zostaÂła mi jeszcze zza czasĂłw "TwĂłj problem, nasza gÂłowa" :)
SÂławka jakoÂś dawno nie widziaÂłam, ale z prezeterĂłw teleturniei TVN wÂłaÂśnie jego i AgnieszkĂŞ lubiĂŞ najbardziej.
szymcio9 pisze: A tak nawiasem mĂłwiaĂŚ to teletueniej "Szybka forsa", ktĂłry leci codziennie miĂŞdzy piÂątÂą a szĂłstÂą na TVN Siedem, jest powtĂłrkÂą z TVN z dnia poprzedniego, czy zabawÂą na Âżywo dla rannych ptaszkĂłw??
To na pewno powtĂłrka, bo kiedyÂś widziaÂłam o tej porze powtĂłrkĂŞ 'Tele gry'. :)
szymcio9 pisze:Raz widziaÂłem go jak sie pomyliÂł, bo powiedziaÂł wyraz do odgadniĂŞcia...
"I 70 punktĂłw dla prowadzacego, a ja pozdrawiam widzĂłw ÂŁapu-Capu".
:lol:
TeÂż to widziaÂłam, ale w jakiej reklamĂłwe Canal+.
ArO pisze: JeÂśli chodzi o Gosie to przyznam, ze zaciekawiÂła mnie jej osoba, a raczej jej styl mĂłwienia. NapisaÂłem wyzej, ze ma taki moze troche dziecinny gÂłos. (...) P.S. Z jaÂśniejszymi wÂłosami i innÂą fryzurÂą byÂło jej duÂżo fajniej.
Ona naprawdê ma dziecinny g³os. Swoj¹ drog¹, kiedy prowadzi³a 'TM', wydawa³a mi siê sympatyczniejsza. A tak a propos - w³aœnie przez 'TM' zdjêto z anteny TVN 7 "£amis³ówka" z Agnieszk¹ Wróblewsk¹. :(
szymcio9 pisze:Co do teleturniejów interaktywnych to ostatnio TVP próbuje coœ zdzia³aÌ w tej dziedzinie. Na Jedynce rano kiedyœ lecia³ taki teleturniej "Ciep³o-zimno" ale zakoùczy³ chyba ju¿ swoj¹ karierê... ostatnio na Dwójce natomiast widzia³em jakiœ interaktywny program z Dowborem w roli g³ównej, by³o to chyba w jak¹œ sobotê po po³udniu... nie wiem czy to jeszcze leci, tylko raz trafi³em na to.

PS: Na TV4 tez przez krótki czas lecia³ niejaki "Plaster miodu"... nawet nie zd¹¿y³em obejrzeÌ, bo bardzo szybko zdjêli go z anteny. :lol:
WidziaÂłam i 'CiepÂło - zimno', i 'Plaster Miodu'. Przyznam, Âże byÂły one jednak nudne... :wink:
Grzesioo
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 368
Rejestracja: wtorek 31 sie 2004, 19:56
Lokalizacja: Małopolska

Post autor: Grzesioo »

kwiatek pisze:Gra z cieniem prowadzi niejaki MICHAÂŁ GULEWICZ!!! Tak tak to ten sam z galaktyki, Tylko milosci i chyba z kawalera do wiĂŞcia.
PamiĂŞta ktoÂś "Kant Gigant"?
michal
Bywalec
Bywalec
Posty: 651
Rejestracja: sobota 08 maja 2004, 00:19
Lokalizacja: Katowice

Post autor: michal »

Grzes pisze: PamiĂŞta ktoÂś "Kant Gigant"?
Jasne, hehe, ten program to byÂło coÂś niesamowitego. Ten program akurat wspominaÂłem jak tutaj zaczĂŞli pisaĂŚ o tym co Gulewicz niby prowadzi.

Lecia³ w niedzielê lub sobotê na TVP2 ok. 11.00. Akurat zaraz po Teleranku albo 5-10-15. Chyba to by³a niedziela, bo w soboty by³o "S³ów ciêcie giêcie" z Szymonem Majewskim.
Świeże pomidory! Prosto z krzaka!
Awatar użytkownika
Kubs
Bywalec
Bywalec
Posty: 773
Rejestracja: wtorek 06 lip 2004, 14:16
Lokalizacja: królewskie miasto;)

Post autor: Kubs »

Grzes pisze:
PamiĂŞta ktoÂś "Kant Gigant"?
Co to byÂło?? Kompletnie nie pamiĂŞtam.... Na czym polegaÂł ten program???

A propos "Gry z cieniem"- te¿ nie widzia³em, ma mo¿e ktoœ capsy?? Jaka jest grafika i czo³ówka- przaœna czy interaktywna :?: :?:
MAKEPOVERTYHISTORY
michal
Bywalec
Bywalec
Posty: 651
Rejestracja: sobota 08 maja 2004, 00:19
Lokalizacja: Katowice

Post autor: michal »

Kubs pisze:
Grzes pisze:
PamiĂŞta ktoÂś "Kant Gigant"?
Co to byÂło?? Kompletnie nie pamiĂŞtam.... Na czym polegaÂł ten program???
To byÂł taki niby teleturniej - na Âżywo. TrochĂŞ juÂż pamiĂŞĂŚ zawodzi i niewiele pamiĂŞtam. Program byÂł live i dzwonili widzowie na zwykÂły warszawski telefon, bo audiotele wtedy nie byÂło jeszcze. Studio ciekawe, wiele gadzetĂłw, kamera ma rĂŞku operatora lataÂła w te i we wte i dodatkowo nadawaÂła absurd tego programu. Gulewicz czĂŞsto teÂż z tym operatorem rozmawiaÂł, podawaÂł mu dÂłoĂą witajÂąc siĂŞ telefonicznie z widzem itp.

Najpierw telewidz musia³ odpowiedzieÌ na jakieœ pytanie (nie wiem ju¿ czy m¹dre czy g³upie, chyba filmowe), a potem by³o zadanie/losowanie, od którego zale¿a³o czy siê wygra koszulkê i przejdzie do fina³u. Do tego losowania s³u¿y³y ró¿ne dziwne maszyny stuningowane na bazie zwyk³ych przedmiotów - maszyny do pisania, adapteru itp. Chyba by³o 5 maszyn do wyboru, czasem dochodzi³y nowe. Ka¿da maszyna mia³a swoj¹ specyficzn¹ nazwê, ale tylko prowadz¹cy dobrze orientowa³ siê która jest która, a widzowie czêsto mówili np. wybieram maszynê do pisania. Jedn¹ nazwê tylko pamiêtam - korbawerde, ale nie wiem co to by³ za sprzêt :D . Te maszyny to by³ jeden wielki kant, czêsto zawodzi³y, trzeba coœ by³o pomóc rêk¹ itp. Jak siê przesz³o, to wygrywa³eœ koszulkê programu, któr¹ "wk³ada³ do Twojego telewizora" przykrywaj¹c ni¹ kamerkê. Na koniec losowali nagrodê g³ówn¹ w adapterze na korbê (nazwy programowej nie pomnê) z jakimiœ spiralami. Wk³ada³ do tuby kolorowe kulki zwyciêzców z poprzedniego etapu i ostatecznie wychodzi³a jedna kulka w kolorze przypisanym wczeœniej jednemu ze zwyciêzców koszulek. Nagroda to chyba by³a wie¿a z p³ytami CD.

ZakrĂŞcone. Po prostu Kant Gigant. MoÂże jeszcze Grzes coÂś pamiĂŞta z tego programu skoro go przywoÂłaÂł. A moÂże ktoÂś inny cos dopowie?

Program ten lecia³ dosyÌ dawno. Na pewno wtedy by³o równolegle Ko³o Fortuny i prowadzi³ je jeszcze Wojciech Pijanowski. Pamiêtam to, poniewa¿ podczas jakiegoœ jubileuszowego odcinka KF ca³a ekipa stanêla przed kamer¹ (ok. 50 osób) i trzeba by³o zgadn¹Ì jak wygl¹da lektor Tadeusz. Sta³ te¿ tam Gulewicz i Pijanowski powiedzia³, ¿e mo¿e nam tylko podpowiedzieÌ, ¿e na pewno nie jest to ten co prowadzi Kant Gigant. Stawia³bym tak na rok 1992, 1993 góra 1994.
Świeże pomidory! Prosto z krzaka!
Awatar użytkownika
Kubs
Bywalec
Bywalec
Posty: 773
Rejestracja: wtorek 06 lip 2004, 14:16
Lokalizacja: królewskie miasto;)

Post autor: Kubs »

DziĂŞki, kompletnie uleciaÂł mi z pamiĂŞci ten program- ale w sumie z Twojego opisu wynika, Âże program miaÂł ciekawÂą formuÂłe- moÂże powrĂłcÂą do niej:D
MAKEPOVERTYHISTORY
Grzesioo
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 368
Rejestracja: wtorek 31 sie 2004, 19:56
Lokalizacja: Małopolska

Post autor: Grzesioo »

Przypominam sobie jedno urz¹dzenie, jakieœ pogiête rurki.Gulewicz wrzyca³ do nich kulki (widz wybiera³ do której) i jeœli kulka wylecia³a to wygrywa³o siê koszulkê. Te¿ mi siê wydaje ¿e by³o to gdzieœ oko³o 9-10 lat temu. Chyba by³ to pierwszy taki program w TV polskiej. Jeszcze z takich znanych pamiêtam "Piratów", najpierw byli w regionalnej tv w Bydgoszczy,póŸniej te¿ w TV Polonia i na koùcu chyba na jedynce. Wtedy wystarczy³o siê dodwoniÌ i ju¿ wygrywa³o siê coœ(co prawda koszulke ale zawsze to coœ).Teraz trzeba zadzwoniÌ za 2 z³/min. lub wys³aÌ smsa tez za 2 z³ i mo¿e oddzwoni¹.

P.S. Gulewicz chyba byÂł bardzo chory(nie wiem na co) i byÂło z nim naprawdĂŞ niedobrze.
michal
Bywalec
Bywalec
Posty: 651
Rejestracja: sobota 08 maja 2004, 00:19
Lokalizacja: Katowice

Post autor: michal »

No wÂłaÂśnie z tymi kulkami to byÂła chyba rywalizacja finaÂłowa i ta wygrana wylosowana kuleczka pojawiaÂła siĂŞ w maÂłej szufladce. Ale Âże nagrodÂą koĂącowÂą byÂła tylko koszulka?

W ogĂłle pomyliÂło mi siĂŞ co nieco z tymi Piratami, bo to witanie siĂŞ z kamerzystÂą i wkÂładanie koszulek do telewizora byÂło wÂłaÂśnie w tym programie, ale w Kancie Giganice kamerzysta teÂż byÂł jakoÂś uczestnikiem tego show.

Z Piratami dokÂładnie tak byÂło jak piszesz. Nie wiem juÂż w jakiej kolejnoÂści na antenach, ale chyba najpierw byÂła wersja z grÂą w statki na TV Polonia na drewnianej Âłajbie i potem w ktĂłreÂś wakacje codziennie na TVP1, a potem ta sama wersja gry byÂła nagrywana jakby w kantynie na TV Polonia.

Zrobili pó¿niej tez now¹ wersjê - tak¹ grê planszow¹ obrazuj¹c¹ podró¿owanie po Wiœle. By³ te¿ w tej edycji konkurs, gdzie motocyklista jeŸdzi³ po ca³ej Polsce i robi³ fotki ró¿nym polskim zabytkom i trzeba je by³o odgadn¹Ì. To chyba te¿ by³o w wakacje na TVP1.

Nic nie sÂłyszaÂłem o kÂłopotach zdrowotnych Gulewicza. O Rykowskim po zdjĂŞciu Teleturnieju 21 teÂż juÂż nic nie sÂłyszaÂłem. MoÂże sobie pracuje w Bydgoszczy.
Świeże pomidory! Prosto z krzaka!
Ewaa
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 151
Rejestracja: środa 13 paź 2004, 15:32

Post autor: Ewaa »

JuÂż jutro 'Tele gra' i 'Szybka Forsa' koĂączÂą siĂŞ, ale od poniedziaÂłku ma byĂŚ nowy teleturniej 'WykrĂŞĂŚ numer'.
Marcin
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 3923
Rejestracja: środa 07 lip 2004, 19:31

Post autor: Marcin »

OpróÌz "WykrêÌ numer" bêdzie nadawany równie¿ program "Graj o raj". Ponadto bêdzie te¿ coœ na antenie TVN Siedem - to coœ w siódemce ma siê chyba nazywaÌ Giritto, czy jakoœ tak...
tobi
Zbanowany
Zbanowany
Posty: 2460
Rejestracja: czwartek 24 cze 2004, 18:13
Lokalizacja: Olsztyn/Warszawa

Post autor: tobi »

marcin_pabianice pisze:bĂŞdzie teÂż coÂś na antenie TVN Siedem - to coÂś w siĂłdemce ma siĂŞ chyba nazywaĂŚ Giritto, czy jakoÂś tak...
To to sÂą propozycje wiosennych nowoÂści czy jak :?:
TVN odszedł wraz z Lisem i Olejnik....i kolejni odchodzą
:::...Cała prawda Całą dobe...:::TVN24

http://www.radiopin.pl
http://www.jazzradio.pl
szym
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 1290
Rejestracja: sobota 08 maja 2004, 12:27

Post autor: szym »

Nie wiosenne, a zimowe nowoÂści.

W TVN Siedem bĂŞdzie teÂż teleturniej "Nerwy na wodzy" nadawany o... 17:10.
:)
tobi
Zbanowany
Zbanowany
Posty: 2460
Rejestracja: czwartek 24 cze 2004, 18:13
Lokalizacja: Olsztyn/Warszawa

Post autor: tobi »

To ciekawe. Kiedy wchodza. Tele Gra siĂŞ uchowa z AgnieszkÂą i Irkiem czy juÂż ich wyÂślÂą na emeryture?
TVN odszedł wraz z Lisem i Olejnik....i kolejni odchodzą
:::...Cała prawda Całą dobe...:::TVN24

http://www.radiopin.pl
http://www.jazzradio.pl
Ewaa
Czasem tu wpada
Czasem tu wpada
Posty: 151
Rejestracja: środa 13 paź 2004, 15:32

Post autor: Ewaa »

tobi pisze:To ciekawe. Kiedy wchodza. Tele Gra siĂŞ uchowa z AgnieszkÂą i Irkiem czy juÂż ich wyÂślÂą na emeryture?
'Tele gra' jutro schodzi z anteny, zamiast niej bĂŞdzie 'WykrĂŞĂŚ numer', natomiast na miejsce 'Szybkiej forsy' - powtĂłrki jakiegoÂś serialu...
kamuii
Fan Forum
Fan Forum
Posty: 3029
Rejestracja: poniedziałek 21 cze 2004, 21:45
Lokalizacja: Hoghwart

Post autor: kamuii »

Ja bardzo GosiĂŞ lubiĂŞ jak zacznie nawijaĂŚ to siĂŞ aÂż ÂśmiaĂŚ chce :) jest fantastyczna i do tego Âładna... ale lepiej jej byÂło w blond wÂłosach :)

LubiĂŞ teÂż SÂławka a nie trawiĂŞ WrĂłblewskiej
Android <3
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika