Strona 5 z 8

: środa 20 wrz 2006, 13:35
autor: Kuba
Nie bĂŞdzie TVN Sport! Dlaczego logo miaÂłoby byĂŚ zasÂłaniane- bo zawiera nazwĂŞ platformy. W logo TVN nic wielkiego zrobiĂŚ nie moÂżna. NazwÂą bĂŞdzie N- Sport

: środa 20 wrz 2006, 14:41
autor: Greg Haus
Nie wiem czy uwaÂżnie przygladneliÂście sie studiu sportowemu ale na niektĂłrych zdjeciach jasno widac ze jest napisane wszedzie sport bez napisu TVN...Troszke mnie to ÂździwiÂło :? MoÂże rzeczywiÂście bedzie sie kanaÂł nazywac narazie SPORT... :?

: środa 20 wrz 2006, 15:17
autor: Kuba
Na wielu zdjĂŞciach widaĂŚ, Âże logo jest ZASÂŁONIONE - to byÂły na pewno te bÂąbelki :roll:
JĂŞli w nazwie bĂŞdzie TVN dam sobie wyzerowaĂŚ licznik postĂłw

: niedziela 24 wrz 2006, 00:33
autor: Kubs
A czy TVN w logo jest swego rodzaju fetyszem? nsport jest kanaÂłem platformy "n", wiĂŞc czÂłon nazwy bierze od niej.

RamĂłwka nsport

: piątek 13 paź 2006, 17:55
autor: domino
Gdzie moÂżna przejrzeĂŚ ramĂłwkĂŞ kanaÂłu nsport?

nsport - nowy informacyjny kanaÂł grupy ITI

: niedziela 29 paź 2006, 14:50
autor: Kuba
12 milionĂłw dolarĂłw za Roberta KubicĂŞ
Cena wywoÂławcza za prawa do pokazywania FormuÂły 1 przez najbliÂższe trzy lata to 12 milionĂłw dolarĂłw. Do walki stajÂą TVP, Polsat i TVN.
- Wszystko rozstrzygnie siê miêdzy 15 a 30 listopada. Licytacja bêdzie bardzo ostra, a 4 miliony za sezon to wcale nie jest wygórowana stawka - zapowiada dla "Rzeczpospolitej" Marian Kmita, szef sportu w Polsacie. Ta stacja bêdzie mia³a prawo pierwokupu, bo Polsat i TV 4, która dotychczas transmitowa³a wyœcigi, nale¿¹ do tej samej grupy medialnej. Wszystkie prawa telewizyjne i marketingowe do Formu³y 1 s¹ w³asnoœci¹ szarej eminencji tego sportu Berniego Ecclestone'a, ale on negocjacjom z Polakami bêdzie siê na razie przygl¹da³ z daleka.

Na naszym rynku Ecclestone'a reprezentuje firma Turning Point. Jej wÂłaÂściciel Paul Turner byÂł kiedyÂś jednym z dyrektorĂłw w Mobil Oil, potem szefem zespoÂłu rajdowego Krzysztofa HoÂłowczyca, a dwa lata temu po raz pierwszy poÂśredniczyÂł w sprzedaÂży praw do F1.

Za trzy tygodnie Turner ma og³osiÌ cenê wywo³awcz¹. Jeœli potwierdz¹ siê informacje nieoficjalne, szef Formu³y 1 za licencjê na trzy sezony za¿¹da ok. 12 milionów dolarów - wiêcej ni¿ TVP zap³aci³a za prawa do 32 meczów ostatnich pi³karskich mistrzostw œwiata i mniej wiêcej tyle, ile kosztowa³y TVN trzy sezony Ligi Mistrzów. A to przecie¿ tylko propozycja do negocjacji.

Kto oprócz Polsatu zdecyduje siê na udzia³ w licytacji? Ochotê na to maj¹ i TVP, i TVN, choÌ oficjalnie ich przedstawiciele wypowiadaj¹ siê bez emocji. - Rozumiemy fascynacjê wyœcigami, szczególnie teraz, gdy w gronie najlepszych kierowców znalaz³ siê Polak, ale wyliczenia matematyczno-finansowe sugeruj¹ ostro¿noœÌ. To ryzykowny interes - t³umaczy "Rz" Andrzej So³tysik, rzecznik TVN. Robert Korzeniowski, szef sportu w telewizji publicznej, mówi dla "Rz" spokojnie: - Nie widzê przeciwwskazaù, by relacje z wyœcigów F1 znalaz³y siê w TVP. Wszyscy wiemy, ¿e jest siê o co biÌ. Przed laty, gdy pokazywaliœmy zmagania najlepszych kierowców, zainteresowanie by³o niewielkie. Tamte doœwiadczenia by³y kiepskie, ale awans Kubicy do tego grona radykalnie zmieni³ sytuacjê.

Jak podaÂła "Rzeczpospolita" w naszym kraju dotychczas byÂło inaczej, w rankingu sportĂłw najchĂŞtniej oglÂądanych przez PolakĂłw FormuÂła 1 zajmowaÂła odlegÂłe miejsce, ale to nic nie znaczy. W Hiszpanii byÂło podobnie, zanim nie pojawiÂł siĂŞ Fernando Alonso. F1 przegrywaÂła tam nie tylko z futbolem czy koszykĂłwkÂą - nawet wÂśrĂłd sportĂłw motorowych gĂłrÂą byÂły wyÂścigi motocykli i rajdy. DziÂś, po dwĂłch tytuÂłach mistrzowskich Alonso, w rankingach telewizyjnych transmisjom z Grand Prix mogÂą zagroziĂŚ tylko najatrakcyjniejsze mecze reprezentacji Hiszpanii i Primera Division. Godzina 14 w niedzielĂŞ, czyli pora startu wyÂścigĂłw Grand Prix w Europie, staÂła siĂŞ w Hiszpanii najlepszym pasmem reklamowym. Prywatna stacja Telecinco zarabia na reklamach podczas wyÂścigĂłw ok. 10 milionĂłw euro rocznie. Telecinco kupiÂła prawa po raz pierwszy w 2003 roku, zabierajÂąc je publicznej TVE. Licencja kosztowaÂła wtedy 3 mln euro za sezon, w ubiegÂłym roku za przedÂłuÂżenie umowy stacja musiaÂła zapÂłaciĂŚ duÂżo wiĂŞcej, ale nie tyle, by martwiĂŚ siĂŞ o zyski. W kaÂżdym kraju, ktĂłry ma kierowcĂŞ liczÂącego siĂŞ w walce o zwyciĂŞstwa, prawa telewizyjne do FormuÂły 1 to prawdziwa ÂżyÂła zÂłota.
Oj, ITI juÂż siĂŞ wykosztowaÂło na CL i wÂątpiĂŞ Âżeby dawaÂło jeszcze raz tyle na F1. Poza tym na bannerach na Onecie podobno pisaÂło, Âże bĂŞdzie to nowy kanaÂł informacyjny. Chyba wszystko jasne. MyÂślĂŞ, ze nie bĂŞdÂą walczyli o F1, choĂŚ mogĂŞ siĂŞ myliĂŚ :D

: niedziela 29 paź 2006, 15:22
autor: Marcin
A co to ma wspĂłlnego z nsport, skoro mowa wyraÂźnie o TVN?
Poza tym o nsport moÂżna dyskutowaĂŚ juÂż tutaj i w temacie o ramĂłwce. Ale i tak to nie ma nic wspĂłlnego z nsportem. Do zamkniĂŞcia. :?

: niedziela 29 paź 2006, 15:26
autor: Kuba
TVN SPORT? To chociaÂż zmieĂącie nazwĂŞ tematu ... :?

: niedziela 29 paź 2006, 15:31
autor: Marcin
Zmieni siĂŞ, do zrobienia. Ale wiadomo Âże chodzi o nsport.
A tak czy siak ten temat jest bez sensu, bo z nsportem i tak nie ma nic wspĂłlnego!

: niedziela 29 paź 2006, 15:35
autor: Kuba
Sam temat moÂże zostaĂŚ :> Nie chodzi o newsa a o temat o nsporcie, ktĂłrego nie ma

: niedziela 29 paź 2006, 22:22
autor: arrow
Temat o nsport jest, zapoczatkowany rozmowami o TVN Sport, ktĂłre jak wiadomo uruchomiono jako nsport. ZamkniĂŞte. :arrow:

: piątek 05 paź 2007, 14:51
autor: pawell
RuszyÂła strona nSport :arrow: http://www.nsport.pl

: piątek 05 paź 2007, 15:05
autor: Greg Haus
pawell pisze:RuszyÂła strona nSport :arrow: http://www.nsport.pl
Narescie :)

: piątek 05 paź 2007, 15:09
autor: ~
fajna stronka
mogliby na niej umieszczaĂŚ jakieÂś aktualne wyniki

: piątek 05 paź 2007, 15:31
autor: r_r16
Stronka nawet fajna, ale szata graficzna taka nijaka.